Ιστορικό

Η Ιστορία της Κοινωνίας των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδας

Είναι Σύνδεσμος πνευματικής αδελφότητας, ο οποίος ιδρύθηκε περί το 1946 από Εκκλησίες του Χριστού, οι οποίες λειτουργούν στον Ελληνικό χώρο για περισσότερο από έναν αιώνα, έχουν δε την ίδια δογματική ομολογία, που στηρίζεται αποκλειστικά στο γραπτό λόγο του Θεού, τη Βίβλο. Είναι ένα καθαρά Ελληνικό Πνευματικό Κίνημα, που το Πνεύμα το Άγιο του Θεού φύτεψε στη χώρα μας. Οι Εκκλησίες αυτές λειτουργούν αποκλειστικά από αυτόχθονες Έλληνες, χωρίς παρεμβάσεις ξένων ιεραποστολών ή εκκλησιών, σκοπό δε έχουν να φέρουν το καθαρό μήνυμα της σωτηρίας τού Ιησού Χριστού στην πατρίδα μας.

Σκοπός της είναι η αμοιβαία πνευματική τους οικοδομή στην αλήθεια του Ιησού Χριστού, την ομολογία Του στον κόσμο, ως προσωπικού Σωτήρα, Λυτρωτή, και Κυρίου και την προάσπιση του δικαιώματός τους στη λατρεία του Θεού κατά τον Άγιο λόγο του.

Είναι μέλος του διεθνούς Συνδέσμου των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών και έχει συσταθεί ως Σωματείο, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Κατά μήνα Οκτώβριο, κάθε χρόνο, πραγματοποιεί τη Γενική Συνέλευση των Εκπροσώπων των Eκκλησιών, που την απαρτίζουν, για τη συζήτηση κοινών θεμάτων. Κατ' αυτήν, εκλέγεται η Εκτελεστική Διακονία εκ των συγκεντρωθέντων εκπροσώπων, με διετή θητεία, που αποτελεί το εξουσιοδοτημένο όργανο για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και την εξυπηρέτηση των Eκκλησιών, στις ποικίλες πνευματικές, υλικές και λειτουργικές τους ανάγκες.

Η Επιτροπή Επιμέλειας Έργου, εκπροσωπούσα τη Γενική Συνέλευση, ασκεί πνευματική εποπτεία για την πορεία των Εκκλησιών αυτών, στις από κοινού παραδεδεγμένες αρχές πίστης και λατρείας.